ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

ปรับภมิทัศน์..ตู้ยาม

รายละเอียด :
       ปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลง....ตู้บ้านกาด ตู้แม่วิน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ไว้บริการประชาชน

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/maewangpolice/

1 ,มกราคม 2513

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top